Đà Lạt ngày ấy, đâu chỉ có bức tường vàng và cầu thang trắng...
Đà Lạt ngày ấy, đâu chỉ có bức tường vàng và cầu thang trắng...

Có một Đà Lạt không chỉ có bức tường vàng và cầu thang trắng.

Có 50 năm người Pháp ra sức xây dựng thành phố Đà Lạt, chẳng phải vì dân địa phương – những người Lạch du canh du cư – cũng chẳng phải cho chính quyền 1946. Mà cho chính họ, những người Pháp đã thôn tính và thuộc địa hóa cả Đông Dương.

Họ tìm thấy, họ xây dựng, họ sống ở đây, và với nhiều gia đình, tuy chỉ là đi kinh tế mới. Nhưng Đà Lạt đã trở thành quê hương của họ. Nếu bây giờ mọi người hỏi những người dân Ka Đơn, Proh, Lâm Hà – những người đi kinh tế mới – họ có yêu mảnh đất khẩn hoang của họ không, tôi tin rằng ai cũng nói là yêu mến và gắn bó. Cho dù, khổ nhiều hơn sướng cho những người khai hoang.

Cùng Dalatnews xem lại những bức ảnh Đà Lạt thuở ấy…

Ảnh: Sưu tập

Hồ Xuân Hương (1925-1930)

Ảnh: Sưu tập

Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt

Một con đường ở Đà Lạt

Nhà ga Đà Lạt

Trường Lyeee Yersin (1948)

Nguồn: Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here